Please note that your contact can be in different portal. Please click here in order to find your contact's location.

MYTEL.IO kullanımı için Genel Şartlar ve Koşullar

“MYTEL.IO” terimi, anlaşma konusu hizmeti ve/veya Telio Grup şirketleri ve anlaşma konusu hizmetlerin sağlandığı tüm şirketler dahil, TELIO Communications GmbH’yi ifade eder.

Giriş

MYTEL.IO’ya kullanıcı olarak kaydolmakla, MYTEL.IO’nun aşağıdaki Genel Şartlar ve Koşullarını (bundan böyle “GŞK” olarak anılacaktır) kabul etmiş sayılırsınız.

MYTEL.IO, üst seviye alanı olan mytel.io kapsamındaki MYTEL.IO hizmetlerini sağlar. MYTEL.IO’nun MYTEL.IO hizmetleri sağladığı tüm web siteleri bundan böyle “MYTEL.IO web siteleri” olarak anılacaktır.

Bu Genel Şartlar ve Koşullar (GŞK), kullanıcının MYTEL.IO web sitelerinden hangisine kaydolduğu veya oturum açtığından bağımsız olarak, kullanıcıyla MYTEL.IO arasındaki ilişkiyi düzenler.

Kullanıcı, MYTEL.IO hizmetlerinin kullanımıyla ilgili anlaşmayı Telio Communications GmbH, Postfach 57 04 01, 22773 Hamburg, Almanya. Tüm ilave irtibat ayrıntıları, ticari kayıt bilgileri ve TELIO Communications GmbH şirketini temsile yetkili kişinin adı web sitesinin “yasal uyarı” bölümünde mevcuttur. TELIO Communications GmbH, MYTEL.IO hizmetlerinden bir bölümünü bağlı şirketler ve Telio Grubu’nun diğer şirketleri aracılığıyla sağlayacaktır. TELIO Communications GmbH, MYTEL.IO hizmetlerinden bir bölümünü Telio Grubu’na dahil olmayan başka şirketler adına ve/veya aracılığıyla sağlayacaktır.

MYTEL.IO tarafından önerilen hizmetler, münhasıran reşit kişilere yöneliktir.

Kullanıcı, anlaşmayı imzaladıktan sonra dahi, MYTEL.IO web sitelerinden herhangi birindeki “GŞK” linkini kullanarak bu GŞK’a istediği zaman ulaşabilir, bu GŞK’ı yazdırabilir veya indirebilir.

1. Konu

1.1 MYTEL.IO web siteleri kullanıcılara, bir MULT-IO veya PHON-IO terminal cihazına erişimi olan mahkumlara ait bir Telio kullanıcı hesabına çevrimiçi para yatırma seçeneğini sunar. Buna ilave olarak kullanıcılar, bir MULT_IO terminal cihazına erişimi olan mahkumlara elektronik mesajlar (“e-postalar”) gönderebilir, bu mahkumlardan e-posta alabilir, bir veya daha fazla mahkumla e-posta irtibatlarını bir posta kutusunda yönetebilir.

1.2 MYTEL.IO, Federal Almanya Cumhuriyeti’nde sunulan hizmetleri kendi adıyla sağlamaz. Yalnızca mahkumlara MULT-IO terminal cihazlarına ve PHON-IO terminal cihazlarına erişim sağlayan cezaevleri için bir hizmet sağlayıcı görevi görür. Avusturya ve Polonya’da, MYTEL.IO’nun hizmet sağlayıcı olarak sunduğu hizmetler, MULT-IO veya PHOE-IO terminal cihazlarının kullanımı için bir anlaşma imzalamış olan mahkumlara verilir.

MYTEL.IO’nun sağladığı hizmetler dışında, MYTEL.IO web sitelerinin sunduğu hizmet ve içeriklerin kullanılması, TELIO Communications GmbH şirketinin önceden yazılı onayını gerektirir.

1.4 MYTEL.IO, söz konusu veri ve/veya bilgilerin ve/veya e-posta içeriklerinin yerel resmi kurumların ceza mevzuatı olmak üzere, yasal düzenlemeleri veya bu Genel Şartlar ve Koşulları ihlal etmemesi koşuluyla, sadece kullanıcı tarafından sağlanan veri ve/veya bilgileri işler ve MYTEL.IO üzerinden oluşturulmuş, gönderilmiş veya alınmış e-postaları iletir. MYTEL.IO, MYTEL.IO web siteleri üzerinden oluşturulan e-postalardaki yasadışı içeriği ön bildirimde bulunmadan kaldırma hakkına sahiptir.

1.5 Kullanıcı, MYTEL.IO web sitelerinin yüzde yüz erişilebilir olmasının teknik nedenlerle mümkün olmayacağını kabul eder. Ancak MYTEL.IO, MYTEL.IO web sitelerinin olabildiğince tutarlı bir şekilde erişilir olması için her türlü gayreti gösterecektir. Özellikle bakım, güvenlik ve kapasite konularıyla birlikte, kamusal iletişim ağları arızaları, elektrik kesintileri gibi MYTEL.IO kontrolü dışındaki nedenler MYTEL.IO web sitelerinde arızalara ya da geçici hizmet durmalarına neden olabilir.

1.6 MYTEL.IO, kullanıcılarına sadece sunulan hizmetlerden yararlanacak bir platform sağlar ve bu amaçla söz konusu platformun geçerli yasalar kapsamında kullanılmasını sağlamak için teknik uygulamalar hazırlar. MYTEL.IO, yasadışı içeriklerin izlenmesi dışında, kullanıcılarla mahkumlar arasındaki iletişime müdahalede bulunmaz. Kullanıcıların MYTEL.IO web siteleri üzerinden mahkumlarla anlaşmalara girmeleri halinde, MYTEL.IO hiçbir biçimde bu anlaşmalarla ilişkilendirilemez, hiçbir koşulda anlaşmanın tarafı olarak görülemez. Herhangi bir anlaşmanın tamamlanması ve performansından yalnızca kullanıcılar ve mahkumlar sorumlu olacaktır. Böylesi bir anlaşma halinde, ilgili kullanıcılar ve mahkumlar arasında MYTEL.IO web siteleri üzerinden herhangi bir anlaşma olmamasından MYTEL.IO sorumlu tutulamaz. Ayrıca MYTEL.IO, kullanıcılar ve/veya mahkumlar arasındaki herhangi bir anlaşmadan doğan herhangi bir yükümlülük ihlalinden sorumlu tutulamaz.

1.7 MYTEL.IO, MYTEL.IO web siteleri üzerinden bir Telio kullanıcı hesabına yatırılan bütün tutarları, fazla gecikme olmaksızın söz konusu Telio hesabına yatırmakla yükümlüdür. MYTEL.IO, bu tutarlarla ilgili hiçbir hakka sahip olmayacak, tutarları fazla gecikme olmaksızın aktarmanın dışında hiçbir yükümlülük kabul etmeyecektir. Telio kullanıcı hesapları, sadece ve münhasıran ilgili mahkumlar tarafından kapatılabilir. Kullanıcılardan gelen talepler, bunun dışında tutulur. MYTEL.IO, Telio hesabıyla ilgili olarak herhangi bir kullanıcı girdi hatasından, ya da mahkumlardan kaynaklanan herhangi bir girişim, faaliyet ya da eksiklikten sorumluluk kabul etmez. Özellikle, MYTEL.IO çevrimiçi havalede belirtilen Telio kullanıcı hesabının çevrimiçi havalenin lehtarı olan mahkuma tahsis edildiği konusunda hiçbir taahhütte bulunmaz. Doğru Telio kullanıcı hesabını belirtmek konusunda MYTEL.IO web sitelerinin hizmetlerinden yararlanan kullanıcılar sadece ve münhasıran sorumludur.

1.8 MYTEL.IO web siteleri üzerinden sunulan hizmetlerin kullanılması halihazırda ücretsizdir. Ancak MYTEL.IO, herhangi bir anda ve ön bildirimde bulunmaksızın, münferit ya da bütün MYTEL.IO hizmetleri için bir ücret talep etme ya da belirleme ve sunulan münferit veya tüm hizmetler için ücret alma hakkını saklı tutar.

2. Kayıt, kayıt sırasında güvenceler

2.1 MYTEL.IO’nun münferit hizmetlerinden yararlanmak için, kullanıcıların kaydolması gerekir. Halihazırda, yalnızca e-posta hizmetlerinin kullanımı önceden kayıt gerektirmektedir. Ancak MYTEL.IO, herhangi bir anda ve ön bildirimde bulunmaksızın, ilave ya da bütün MYTEL.IO hizmetlerini önceden kayda tabi tutma hakkını saklı tutar.

2.2 Kullanıcı, kayıt sırasında verdiği bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. Kullanıcı, kullanıcı bilgilerindeki bütün değişiklikleri fazla gecikme olmaksızın MYTEL.IO’ya bildirmekle yükümlüdür. Rumuz veya sahne adlarının kullanılması özellikle yasaktır. Bu hükmün herhangi bir şekilde ihlali, kullanıcı ilişkisinin haber verilmeksizin derhal sonlandırılması ve ilgili kullanıcı adına muhafaza edilen, saklanan her türlü veri, dosya, e-posta ve bilginin silinmesiyle sonuçlanır.

2.3 Kullanıcı, kayıt sırasında reşit olduğunu taahhüt eder.

2.4 Kullanıcı, kayıt sırasında bir parola belirleyecektir. Kullanıcı, parolasını gizli tutmakla yükümlüdür. MYTEL.IO, parolayı üçüncü taraflara iletmeyeceği gibi, kullanıcıya parolasını da sormaz.

2.5 Kullanıcı, kayıt sürecini tamamlamakla MYTEL.IO web sitelerince sunulan hizmetlerin kullanımıyla ilgili bir anlaşma yapma önerisini sunar. MYTEL.IO, kullanıcıyı MYTEL.IO web sitelerince sunulan hizmetler için onaylayarak bu öneriyi kabul eder. Kullanıcıyla MYTEL.IO arasındaki sözleşme bu kabulle oluşur.

2.6 Her kullanıcı, sadece bir kez kayıt yaptırabilir ve sadece bir kullanıcı profili oluşturabilir. Bu hükmün herhangi bir şekilde ihlali halinde, MYTEL.IO, kullanıcı ilişkisinin haber verilmeksizin derhal sonlandırılması ve ilgili kullanıcı adına muhafaza edilen, saklanan her türlü veri, dosya, e-posta ve bilginin silinmesi hakkını saklı tutar.

2.7 MYTEL.IO, MYTEL.IO web sitelerine kayıtlı kullanıcı ya da mahkumların gerçekten de kullanıcı ya da mahkumun olduğunu iddia ettiği kişi olup olmadığını kesin olarak belirleyecek teknik imkanlara sahip değildir. Bu nedenle, MYTEL.IO bir kullanıcı ve/veya mahkumun gerçek kimliğini taahhüt edemez. Dolayısıyla, her kullanıcı ya da mahkumun, karşı tarafın kimliğinden emin olması gerekir.

3. Kullanıcılar için fesih hakkı

Kullanıcı, MYTEL.IO’ya profesyonel ya da bağımsız kişisel faaliyetleri dışındaki bir amaçla kayıt yaptırırsa, kullanıcıya yasa (Alman Medeni Kanunu, Paragraf 13) uyarınca, tüketici olarak aşağıdaki hükümler uygulanır:

3.1 Fesih hakkı

Fesih süresi içinde işbu sözleşmeyi gerekçe göstermeden fesih etme hakkına sahipsiniz. Fesih süresi, sözleşmenin yapılmasından itibaren on dört gündür.

Feshetme hakkınızı kullanabilmeniz için, bize (Telio Communications GmbH, Postfach 57 04 01, 22773 Hamburg; [Telefaxnummer, Email-Adresse]) açık bir beyanla (mesela posta yoluyla gönderilen bir mektup, faks veya E-posta ile) bu sözleşmeyi feshetmek istediğinizi bildirmelisiniz.

Fesih süresini kullanabilmek için fesih talebinizi süresi dolmadan yazılı olarak göndermiş olmanız yeterlidir.

3.2 Feshin sonuçları

İşbu sözleşmeyi feshederseniz sizden aldığımız tüm ödemeleri hemen ve fesih ihbarınızın bize ulaştığı günden itibaren en geç iki hafta içinde iade edeceğiz. Bu iade işleminde sizin ödeme yaparken kullandığınız ödeme aracı kullanılacaktır. Başka bir ödeme aracı kararlaştırılmış olması durumu saklıdır; ancak iade için sizden kesinlikle bir ücret alınmayacaktır.

Hizmetlerimizin fesih süresi içinde başlamasını talep etmiş olmanız halinde, fesih süresi içinde sağlanmış hizmetlerimiz için kararlaştırılmış toplam bedelin size düşen payını ödemek durumundasınız. Size düşen pay, fesih tarihine kadar verilmiş olan hizmetlerin sözleşmede öngörülen tüm hizmetlere oranlanmasıyla elde edilir.

x

x

x

4. Kullanıcı tarafın görev ve yükümlülükleri

4.1 Kullanıcı aşağıdakilerle de yükümlüdür:

4.1.1 Kayıt amacıyla, kullanım ve mahkumlarla iletişim sırasında sadece doğru olan ve yanıltıcı olmayan ayrıntılar belirtmek ve herhangi bir rumuz ya da sahne adı kullanmamak;

4.1.2 MYTEL.IO web sitelerinde içerik ve hizmetleri kullanırken geçerli yasalara uygun davranmak ve tüm üçüncü taraf haklarını gözetmek. Kullanıcı, özellikle pornografik ya da küçükleri zararlı yayınlardan korumaya ilişin kanunlara aykırı içerik kullanmayacak; pornografik ürünlerin ya da küçükleri zararlı ürünlerden korumaya ilişkin kanunlara aykırı ürünlerin tanıtımını, satışını ya da sunumunu yapmayacak; özellikle istenmeyen iletilerle mahkumları uygunsuz biçimde rahatsız etmeyecek; yasayla (örneğin, telif, tescilli marka, patent, tasarım patenti ya da kullanım patenti) korunan içerikleri izinsiz olarak kullanmayacak; kanunla korunan ürün ve hizmetleri tanıtmayacak, sunmayacak ya da satmayacak; çok katmanlı pazarlama yöntemleriyle (piramit şeması, titan saadet zincirleri, vb.) müşteri kazanma yöntemleri de dahil, rekabet karşıtı faaliyetler yapıp desteklemeyecek; Almanca dışında herhangi bir dilde e-posta göndermeyecek ve e-postayla şifrelenmiş mesaj yollamayacaktır.

4.1.4 Belirli yasaları ihlal etmese dahi, şu tacizkar faaliyetlerde bulunmamak: zincirleme mektup göndermek, aynı anda birden çok mahkuma birbirine eş özel mesajlar göndermek, imalı veya cinsel açıdan belirgin / dolaylı üslupta yazışmak.

4.2 Kullanıcının şu faaliyetlerde bulunması yasaktır: MYTEL.IO web sitelerinin kullanımıyla bağlantılı olarak mekanizmalar, yazılımlar veya betikler kullanmak. Ancak kullanıcı, MYTEL.IO web sitelerinde önerilen MYTEL.IO hizmetleri kapsamında kendisine sunulan arayüz ve yazılımları kullanabilir. Fakat, şifreleme programları, mekanizma ve protokolleri kullanmak; MYTEL.IO web siteleri içeriğini veya başka kullanıcılardan ve/veya mahkumlardan gelen e-postaları kamuya açıklamak; başta gereksiz yere yükleme olmak üzere, MYTEL.IO altyapısının işlevselliğini etkileyecek faaliyette bulunmak yasaktır.

5. MYTEL.IO web sitelerinde hizmetlerin değişimi

Ancak MYTEL.IO, herhangi bir anda ve ön bildirimde bulunmaksızın, MYTEL.IO web sitelerinde sunulan hizmetleri değiştirme veya alternatif hizmetler önerme hakkını saklı tutar.

6. Sözleşmenin sonlandırılması, önceden yapılan ödemelerin iadesi

6.1 Hem kullanıcı, hem MYTEL.IO bir neden açıklamadan kayıt işlemini her an iptal edebilir. Kayıt, MYTEL.IO web sitelerinin her sayfasında bulunan irtibat formu üzerinden iptal edilebilir. İptal sırasında, kullanıcının MYTEL.IO web sitelerini kullanma amacıyla kaydettirdiği kullanıcı adı ve e-posta adresinin belirtilmesi gerekir.

6.2 MYTEL.IO’nun münferit bir olayın tüm koşullarını göz önünde bulundurduktan ve MYTEL.IO ve kullanıcının yararlarını tarttıktan sonra, MYTEL.IO’nun anlaşmaya dayalı ilişkiyi sürdürmesini beklemenin makul olmaması halinde, özellikle MYTEL.IO açısından haklı gerekçe bulunduğu addedilmelidir. Özellikle şunlar haklı gerekçe sayılır: Kullanıcı ve/veya mahkumlar yasal hükümlere uygun davranmıyorsa; kullanıcı ve/veya mahkumlar herhangi bir ceza yasasını ihlal ediyorsa; kullanıcı ve/veya mahkumlar cezai eylem planlıyor ya da teşvik ediyorsa; kullanıcı başta işbu GŞK’ın 2. ve 4. Paragraflarında belirtilen ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa; kullanıcı güvenlik veya gençliği korumakla görevli yetkililerin gözetimindeki birlik veya dernekleri veya bunların yöntem ve faaliyetlerini destekliyorsa; kullanıcı bir veya birçok kullanıcı ve/veya mahkuma zarar veriyorsa; kullanıcı Almanya’da ihtilaflı bir tarikatın ya da dini bir topluluğun üyesiyse.

6.3 Paragraf 6.2 kapsamında belirtilen haklı gerekçeler halinde, MYTEL.IO, Paragraf 6.2 uyarınca iptalden bağımsız olarak kullanıcıya aşağıdaki cezaları da uygulayabilir: Kullanıcının posta kutusundaki e-postaların ve e-posta adreslerinin ve diğer verilerin silinmesi; MYTEL.IO web siteleri hizmetlerine ulaşımıyla ilgili uyarı ya da durdurma.

7. Kullanıcıların içerik, veri ve/veya bilgilerle ilgili sorumluluğu

7.1 MYTEL.IO, MYTEL.IO web siteleri kullanıcılarının girdiği e-posta içeriği, veri ve/veya diğer bilgiler için sorumluluk kabul etmez. MYTEL.IO söz konusu içerik, veri ve/veya diğer bilgilerin doğru olduğu, belirli bir amaca yönelik olduğu ya da olabileceği yönünde hiçbir taahhütte bulunmaz.

7.2 Bir kullanıcının ve/veya mahkumun, MYTEL.IO web sitelerinin yasa dışı ya da anlaşmaya aykırı kullandığının (rumuz ve sahte kimlik kullanılması dahil) farkına varması halinde, kullanıcı ve/veya mahkum, bu durumu MYTEL.IO web sitelerinin her sayfasında bulunan irtibat formu üzerinden bildirebilir.

8. Müşteri hizmetleri / destek

Müşteri, MYTEL.IO ile anlaşması veya MYTEL.IO hizmetleri ile ilgili soru ve açıklamalarını MYTEL.IO web sitelerinin her sayfasında bulunan irtibat formuyla ya da MYTEL.IO’ya faks veya e-postayla da gönderilebilir.

9. MYTEL.IO tarafının sorumlulukları

MYTEL.IO (ve vekilleri) sözleşmeden doğan maddi bir yükümlülüğün ihlali halinde - yasal dayanağına bakılmaksızın - sadece zarardan sorumlu olacaktır. Ancak, bu durumda zarar sorumluluğu öngörülebilir, tipik zararla sınırlı kalacaktır.

Zararın MYTEL.IO’nun ticari sorumluluk sigortasınca kapsanması ve sigortalayan tarafın MYTEL.IO’ya tazminat ödemesi halinde, bu sınırlamalar uygulanmaz. Bu hüküm, Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındaki kişisel zarar ve maddi zarar taleplerine halel getirmez.

10.1 Kullanıcı, MYTEL.IO web sitesi hizmetlerinin kullanılması nedeniyle haklarının ihlal edildiğini iddia eden diğer kullanıcı ve/veya mahkum ve/veya diğer üçüncü tarafların her türlü zarar talepleri karşısında MYTEL.IO’yu tazmin edecektir. 10.1 Ayrıca kullanıcı, MYTEL.IO web sitesi hizmetlerini kullanması nedeniyle haklarının ihlal edildiğini iddia eden diğer kullanıcı ve/veya mahkum ve/veya diğer üçüncü tarafların her türlü zarar talepleri karşısında MYTEL.IO’yu tazmin edecektir. Kullanıcı, MYTEL.IO’nun her türlü makul savunma giderleri de dahil, söz konusu üçüncü taraf haklarının ihlali sonucunda girdiği tüm makul masrafları üstlenecektir. İşbu üstlenme, MYTEL.IO’nun zarar talepleri de dahil diğer haklarından hiçbirine halel getirmez.

Kullanıcının, ihlalle ilgili herhangi bir sorumluluğu olmaması halinde, aşağıdaki yükümlülükleri geçerli olmaz.

10.2 MYTEL.IO web sitelerinin sağladığı hizmetlerin kullanıcı tarafından üçüncü tarafların fikri mülkiyetlerini ihlal etmesi halinde, kullanıcı, masrafı kendine ait olmak üzere ve MYTEL.IO’nun takdirine bağlı olarak, söz konusu içeriği kullanma hakkını elde eder ya da söz konusu içeriğin herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini garanti eder. Kullanıcının MYTEL.IO web sitelerinin hizmetlerini kullanarak üçüncü taraf haklarını ihlal etmesi halinde, kullanıcı, MYTEL.IO tarafından talepte bulunulur bulunmaz anlaşmaya aykırı ve/veya yasadışı olan her türlü içeriği kullanmaktan vazgeçer.

11. Veri gizliliği

11.1 MYTEL.IO, kullanıcı ve mahkumların, kullanıcılar tarafından MYTEL.IO’ya sağlanan tüm bilgilerin duyarlı bir şekilde kullanılmasına büyük önem verdiğinin bilincindedir. MYTEL.IO, bu nedenle uygulanabilir tüm yasal veri koruma düzenlemelerine (Alman veri koruma yasaları, Avrupa veri koruma direktifleri ve diğer her türlü uygulanabilir veri koruma mevzuatı) uyacaktır. Özellikle, MYTEL.IO izin almadan kullanıcılarla ilgili herhangi bir kişisel bilgiyi üçüncü taraflara aktarmayacak veya herhangi bir şekilde açıklamayacaktır. Kullanıcı bilgilerinin işlenmesiyle ilgili ayrıntılar, MYTEL.IO web sitelerinin her sayfasından ulaşılabilen MYTEL.IO gizlilik politikasında açıklanmaktadır.

11.2 MYTEL.IO web sitelerinden herhangi birini ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda, şu veriler kaydedilip saklanır: Erişilen bireysel sayfaların adları, kullanılan tarayıcı, işletim sistemi ve talep alan, erişim tarih ve saati, kullanma süresi, kullanılan arama motorları, e-postanın / e-postaların muhatabı olan ya da e-postayı / e-postaları gönderen mahkumun / mahkumların adı, havalenin alıcısı mahkumun / mahkumların adı ve hesap numarası / numaraları ve kullanıcının IP numarası.

11.3 MYTEL.IO mahkumlara e-posta göndermenin ve mahkumlardan e-posta almanın kesinlikle ilgili cezaevinin takdirine bağlı olduğunu kullanıcılarına hatırlatır. MYTEL.IO, MYTEL.IO web siteleri üzerinden oluşturulan e-postaların ilgili mahkuma /mahkumlara veya kullanıcıya / kullanıcılara ulaşacağını taahhüt etmez, ulaşması konusunda herhangi bir sorumluluk üstlenmez. MYTEL.IO, MYTEL.IO web siteleri üzerinden oluşturulan tüm bireysel e-postaları durdurma ya da reddetme kararının tümüyle ilgili cezaevinin takdirinde olduğunu kullanıcılarına açıkça hatırlatır.

11.4 MYTEL.IO, 4. Paragraf kapsamındaki kullanıcının yükümlülükleri ile uyumlu olarak, MYTEL.IO web siteleri üzerinden iletilen e-posta iletişim verilerinin gözden geçirilmesi ve/veya çevrilmesi amacıyla üçüncü tarafların erişimine verilebileceğini açıkça belirtir.

11.5 MYTEL.IO, bir Telio kullanıcı hesabına yapılan ödemenin mutlaka ilgili mahkumun bu meblağı kullanabileceği anlamına gelmeyeceğini açıkça belirtir. MULT-IO ve PHON-IO terminal cihazlarının kullanımı münhasıran ilgili cezaevlerinin kurallarına, düzenlemelerine ve talimatlarına bağlıdır. MYTEL.IO, mahkumların kendi Telio kullanıcı hesaplarındaki alacak bakiyesini kullanma izinleri veya onayları konusunda herhangi bir taahhütte bulunmaz ve/veya herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

12. Nihai hükümler

12.1 Sözleşme ve bu sözleşmeye yapılacak herhangi bir değişikliğin yazılı olması gerekir. Herhangi bir yan anlaşma yoktur.

12.2 MYTEL.IO, bu Genel Şartlar ve Koşulları (GŞK) her an, herhangi bir neden belirtmeden ve/veya bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcının, değişikliği onaylandıktan sonra altı (6) hafta içinde, değiştirilmiş GŞK’a bir itirazda bulunmaması halinde, değiştirilmiş GŞK kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. MYTEL.IO hizmetlerinin herhangi bir biçimde kullanılması, değiştirilmiş GŞK’ın onaylanması olarak kabul edilecektir.

12.3 Aksi kararlaştırılmadıkça, kullanıcı MYTEL.IO’ya bütün bildirimlerini MYTEL.IO web sitelerinden herhangi birinden erişilecek başvuru formuyla, ya da MYTEL.IO’ya hitaben yazacağı faks veya mektupla yapar. MYTEL.IO kullanıcıya bütün bildirimlerini kullanıcı tarafından kullanıcı hesabında belirtilmiş irtibat adreslerine e-posta, mektup veya faksla iletir.

12.4 Bu Genel Şartlar ve Koşulların herhangi bir maddesinin geçersiz olması halinde, geriye kalan hükümlerin geçerliliği, bu maddeden etkilenmeden aynen devam eder.

12.5 İfa yeri, Telio Communications GmbH’nın şirket merkezidir.

12.6 Kanunen caiz olan ölçüde, yargılama yeri Telio Communications GmbH’nın şirket merkezidir.

12.7 Uluslararası özel hukuk düzenlemeleri ve Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) dışında, bu Genel Şartlar ve Koşullar, Federal Almanya Cumhuriyeti yasalarına tabi olacaktır.


Hamburg, Ağustos 2009