Please note that your contact can be in different portal. Please click here in order to find your contact's location.

Informacje prawne/nota prawna

Prawa autorskie

Telio Communications GmbH

Nazwisko i adres

Telio Communications GmbH
Postfach 57 04 01
22773 Hamburg
Niemcy

Numer telefonu

+49 (0) 40 / 22881515

Adres e-mail

info@tel.io

Wpisy w rejestrze

Sąd rejestrowy: Sąd rejonowy w Hamburgu, Rejestr handlowy (część B) 69693

Numer EU VAT ID

DE 812615965

Lista znaków firmowych

O ile nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe zamieszczona na stronach internetowych Telio są chronione prawem znaków towarowych. Dotyczy to w szczególności produktów marki Telio, oznaczeń typu, logo firm i emblematów. Marki i elementy wzornicze, użyte na naszych stronach, stanowią własność intelektualną spółki Telio Communications GmbH.

Wyłączenie odpowiedzialności

Fakt, że niniejsza strona internetowa została stworzona z najwyższą starannością nie pozwala Telio Communications GmbH zagwarantować, że znajdujące się na niej informacje będą wolne od błędów i poprawne. Spółka Telio Communications GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe z tytułu korzystania z tej strony internetowej, za wyjątkiem przypadków zamierzonego lub rażącego zaniedbania ze strony Telio.

Lista licencji

Własność intelektualna, taka jak patenty, znaki towarowe i prawa autorskie, zamieszczone na stronach internetowych Telio są chronione. Niniejsza strona internetowa nie stanowi licencji na korzystanie z własności intelektualnych przez Telio lub jakiekolwiek osoby trzecie.