Please note that your contact can be in different portal. Please click here in order to find your contact's location.

Centrum serwisowe | FAQ

Wypłaty

Zostałem zwolniony z więzienia i chciałbym prosić o wypłatę pozostałych środków z konta.

Skontaktuj się z nami pisemnie (osobiście podpisanym listem) lub osobiście, dzwoniąc na gorącą linię.

Uwaga: Telio nie może dokonywać wypłat na żądanie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej ani też na żądanie osób trzecich.

Różne

W jaki sposób zdobyć informacje o numerze konta telefonicznego i numeru zaksięgowania, które powinienem podać w polu „tytuł płatności”?

Twój krewny/znajomy w więzieniu może podać Państwu 7-cyfrowy telefoniczny numer konta i numer zaksięgowania.

W jaki sposób zdobyć informacje o taryfach systemu komunikacji używanych przez moich krewnych / znajomych w więzieniu?

Twój krewny/znajomy w więzieniu może i strażnicy więzienni mogą podać Państwu informacje o taryfach.

Czy są jakieś ograniczenia dotyczące wysokości wpłat?

Ponieważ mogą wystąpić ograniczenia dotyczące wpłat, przed dokonaniem jakiejkolwiek płatności należy zapytać pracownika więzienia lub swojego krewnego/znajomego, czy istnieją szczegółowe przepisy w tym zakresie.

Jeśli chcą Państwo wysłać do nas e-maila, proszę użyć formularza online. Przejdź do zapytania online.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian / pomyłek.